درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 90 تعطیلات: حیوانات وحشی

واژگان

قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Hier gibt es viele Frösche
آیا آنها بز هستند؟
Sind das Ziegen?
اردک
Ente (die)
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Kann der Papagei sprechen?
لاک پشت
Schildkröte (die)
میمون
Affe (der)
آیا مار سمی است؟
Ist die Schlange giftig?
گاو
Kuh (die)
مارمولک
Eidechse (die)
موش
Maus (die)
تمساح
Krokodil (das)