درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Tiere (die)
آیا شما سگ دارید؟
Haben Sie einen Hund?
من به گربه آلرژی دارم
Ich habe eine Allergie gegen Katzen
من یک پرنده دارم
Ich habe einen Vogel
خرگوش
Hase (der)
مرغ
Huhn (das)
خروس
Hahn (der)
اسب
Pferd (das)
من اسبها را دوست دارم
Ich mag Pferde
جوجه
Huhn (das)
خوک
Schwein (das)