فارسی آلمانی درس 87 واژگان

آلمانی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich gehe spazieren
من می خواهم به پیاده روی بروم
Ich muss nicht Fernsehen gucken
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Ich muss den Film nicht sehen
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Ich muss den Computer benutzen
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Ich muss die Straße überqueren
من باید از خیابان عبور کنم
Ich muss Geld ausgeben
من باید پول صرف کنم
Ich muss das per Post abschicken
من باید این را پست کنم
Ich muss mich anstellen
من باید در صف بایستم
Ich muss kein Geld auf die Bank einzahlen
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم