درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من می خواهم به پیاده روی بروم
Ich gehe spazieren
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Ich muss nicht Fernsehen gucken
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Ich muss den Film nicht sehen
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Ich muss den Computer benutzen
من باید از خیابان عبور کنم
Ich muss die Straße überqueren
من باید پول صرف کنم
Ich muss Geld ausgeben
من باید این را پست کنم
Ich muss das per Post abschicken
من باید در صف بایستم
Ich muss mich anstellen
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
Ich muss kein Geld auf die Bank einzahlen