فارسی آلمانی درس 85 واژگان

آلمانی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Ich möchte sonnenbaden
من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Ich möchte Wasserski fahren
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Ich möchte nicht angeln
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Ich möchte nicht schwimmen
من نمی خواهم به شنا بروم
Ich möchte zum Park gehen
من می خواهم به پارک بروم
Ich möchte zum See gehen
من می خواهم به دریاچه بروم
Ich möchte nicht zelten
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Ich möchte nicht segeln
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Ich möchte Boot fahren
من می خواهم به قایقرانی بروم
Ich möchte Ski fahren
من می خواهم اسکی کنم
Ich möchte reisen
من می خواهم به سفر بروم