درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Ich möchte sonnenbaden
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Ich möchte Wasserski fahren
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Ich möchte nicht angeln
من نمی خواهم به شنا بروم
Ich möchte nicht schwimmen
من می خواهم به پارک بروم
Ich möchte zum Park gehen
من می خواهم به دریاچه بروم
Ich möchte zum See gehen
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Ich möchte nicht zelten
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Ich möchte nicht segeln
من می خواهم به قایقرانی بروم
Ich möchte Boot fahren
من می خواهم اسکی کنم
Ich möchte Ski fahren
من می خواهم به سفر بروم
Ich möchte reisen