درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 83 ساحل: برویم شنا

واژگان

آب
Wasser (das)
استخر
Pool (der)
مامور نجات غریق
Badewärter (der)
تخته مخصوص اسکی روی آب
Surfboard (das)
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Schnorchel (der)
غواصی
Schnorcheln
گشت و گذار
Surfen
شنا
Schwimmen
غواصی
Tauchen