فارسی آلمانی درس 83 واژگان

آلمانی :: درس 83. ساحل: برویم شنا

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wasser (das)
آب
Pool (der)
استخر
Badewärter (der)
مامور نجات غریق
Surfboard (das)
تخته مخصوص اسکی روی آب
Schnorchel (der)
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Schnorcheln
غواصی
Surfen
گشت و گذار
Schwimmen
شنا
Tauchen
غواصی