درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 73 غذایی: فراورده های لبنی

واژگان

فراورده های لبنی
Milchprodukte (die)
شیر
Milch (die)
بستنی
Eis (das)
کره
Butter (die)
پنیر
Käse (der)
خامه
Sahne (die)
مواد غذایی منجمد
Tiefkühlkost (die)
ماست
Joghurt (der)
تخم مرغ
Eier (die)