درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
Essen
نوشیدن
Trinken
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Kann ich mit dem Manager sprechen?
این چیست؟
Was ist das?
صورتحساب
Geldschein (der)
انعام
Trinkgeld (das)
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Was schulde ich Ihnen?
صورتحساب ، لطفا
Die Rechnung bitte
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
لطفاً رسید به من بدهید
Ich brauche eine Quittung
دستشویی کجاست؟
Wo ist die Toilette?
خروج
Ausgang (der)
ورود
Eingang (der)
با تشکر از خدمات خوب شما
Vielen Dank für die gute Bedienung