درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
Wie wird es zubereitet?
پخته
Gebacken
بریانی شده
Gegrillt
کبابی
Gebraten
سرخ کرده
Frittiert
سرخ کرده
Sautiert
تست
Getoastet
بخار پز شده
Gedünstet
قطعه قطعه شده
Geschnitten
این سوخته است
Das ist angebrannt
صبحانه
Frühstück (das)
ناهار
Mittagessen (das)
شام
Abendessen (das)
خوراک سرپایی
Zwischenmahlzeit (die)
من در یک رژیم غذایی هستم
Ich bin auf Diät
من گیاه خوار هستم
Ich bin Vegetarier
من گوشت نمی خورم
Ich esse kein Fleisch
من به آجیل حساسیت دارم
Ich habe eine Allergie gegen Nüsse