فارسی آلمانی درس 66 واژگان

آلمانی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wie wird es zubereitet?
چگونه این آماده شده است؟
Gebacken
پخته
Gegrillt
بریانی شده
Gebraten
کبابی
Frittiert
سرخ کرده
Sautiert
سرخ کرده
Getoastet
تست
Gedünstet
بخار پز شده
Geschnitten
قطعه قطعه شده
Das ist angebrannt
این سوخته است
Frühstück (das)
صبحانه
Mittagessen (das)
ناهار
Abendessen (das)
شام
Zwischenmahlzeit (die)
خوراک سرپایی
Ich bin auf Diät
من در یک رژیم غذایی هستم
Ich bin Vegetarier
من گیاه خوار هستم
Ich esse kein Fleisch
من گوشت نمی خورم
Ich habe eine Allergie gegen Nüsse
من به آجیل حساسیت دارم