درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 64 رستوران: سفارش غذا

واژگان

گوشت خام است.
Das Fleisch ist roh
آن را کم پخته می خواهم
Ich hätte es gerne blutig
آن را نیم پخته می خواهم
Ich hätte es gerne halb durch
خوب پخته شود
Gut durch
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Ich hätte gerne ein ortstypisches Gericht
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
Ich bin gegenüber bestimmten Lebensmitteln allergisch
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
Was sind die Zutaten?
چه نوع گوشتی دارید؟
Welche Fleischsorten haben Sie?