درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
Getränk (das)
با یخ
Mit Eis
قاشق
Löffel (der)
چاقو
Messer (das)
چنگال
Gabel (die)
لیوان
Glas (das)
بشقاب
Teller (der)
نعلبکی
Untertasse (die)
فنجان
Tasse (die)
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Ich brauche eine Serviette
من فلفل را نمی خواهم
Ich möchte keinen Pfeffer
فلفل دان
Pfefferstreuer (der)
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Können Sie mir das Salz reichen?
نمکدان
Salzstreuer (der)