درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 62 رستوران: پیدا کردن یک رستوران

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Wo finde ich ein gutes Restaurant?
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Wir brauchen einen Tisch für vier Personen
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren
پیشخدمت مرد
Ober (der)
پیشخدمت خانم
Bedienung (die)
ممکن است منو را ببینم؟
Kann ich die Speisekarte sehen?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
Was würden Sie empfehlen?
شامل چه چیزی است؟
Was ist inklusive?
آیا با سالاد می آید؟
Ist ein Salat dabei?
سوپ روز چیست؟
Was ist die Tagessuppe?
فوق العاده امروز چه هستند؟
Welche Tagesgerichte gibt es heute?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
Was möchten Sie essen?
دسر روز
Der heutige Nachtisch