فارسی آلمانی درس 62 واژگان

آلمانی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wo finde ich ein gutes Restaurant?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Wir brauchen einen Tisch für vier Personen
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Ober (der)
پیشخدمت مرد
Bedienung (die)
پیشخدمت خانم
Kann ich die Speisekarte sehen?
ممکن است منو را ببینم؟
Was würden Sie empfehlen?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
Was ist inklusive?
شامل چه چیزی است؟
Ist ein Salat dabei?
آیا با سالاد می آید؟
Was ist die Tagessuppe?
سوپ روز چیست؟
Welche Tagesgerichte gibt es heute?
فوق العاده امروز چه هستند؟
Was möchten Sie essen?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
Der heutige Nachtisch
دسر روز