درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
Ich suche eine Halskette
آیا فروش دارید؟
Haben Sie irgendwelche Sonderangebote?
می خواهم نقداً بپردازم.
Ich zahle in bar
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Können Sie sie für mich zurücklegen lassen?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Nehmen Sie Kreditkarten?
می خواهم آنرا عوض کنم.
Ich möchte das umtauschen
میتوانم آن را برگردانم؟
Kann ich es umtauschen?
باز
Offen
بسته
Geschlossen
برای ناهار تعطیل است
Während der Mittagszeit geschlossen
رسید
Quittung (die)
معیوب
Beschädigt
شکسته
Kaputt
خروج
Ausgang (der)
ورود
Eingang (der)
فروشنده
Verkäufer (der)
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Wann macht der Laden zu?
فروشنده (مونث)
Verkäuferin (die)