فارسی آلمانی درس 60 واژگان

آلمانی :: درس 60. خرید: طلا و جواهر

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Juwelier (der)
جواهر فروش
Schmuck (der)
جواهر
Uhr (die)
ساعت
Brosche (die)
سنجاق سینه
Halskette (die)
گردن بند
Ohrringe (die)
گوشواره
Ring (der)
حلقه
Armband (das)
دست بند
Können Sie mir die Uhr zeigen?
آیا می توانید این ساعت را به من نشان دهید؟
Was kostet das?
قیمت آن چقدر است؟
Das ist zu teuer
خیلی گران قیمت است
Haben Sie etwas preiswerteres?
آیا چیزی ارزان تر دارید؟
Können Sie es bitte als Geschenk verpacken?
آیا می توانید آن را به عنوان یک هدیه بپیچید؟
Was schulde ich Ihnen?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟