فارسی آلمانی درس 52 واژگان

آلمانی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wo ist die Bushaltestelle?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Was ist die nächste Haltestelle?
توقف بعدی کجاست؟
Ist das meine Haltestelle?
آیا این توقف من است؟
Entschuldigen Sie, ich muss hier aussteigen
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Wo ist das Museum?
موزه کجاست؟
Öffentliche Telefonzelle (die)
تلفن عمومی
Finde ich dort ein Telefonbuch?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Verkaufen Sie englische Zeitschriften?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Wann fängt der Film an?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Ich hätte gerne vier Karten
لطفاً 4 بلیط بدهید
Ist der Film auf Englisch?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Popcorn (das)
ذرت بو داده
Wo finde ich eine Apotheke?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Innenstadt
قسمت مرکزی شهر