درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Wo ist die Bushaltestelle?
توقف بعدی کجاست؟
Was ist die nächste Haltestelle?
آیا این توقف من است؟
Ist das meine Haltestelle?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Entschuldigen Sie, ich muss hier aussteigen
موزه کجاست؟
Wo ist das Museum?
تلفن عمومی
Öffentliche Telefonzelle (die)
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Finde ich dort ein Telefonbuch?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Verkaufen Sie englische Zeitschriften?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Wann fängt der Film an?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Ich hätte gerne vier Karten
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Ist der Film auf Englisch?
ذرت بو داده
Popcorn (das)
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Wo finde ich eine Apotheke?
قسمت مرکزی شهر
Innenstadt