درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
In der Stadt
پایتخت
Hauptstadt (die)
اداره پست
Post (die)
بازار
Markt (der)
نانوایی
Bäckerei (die)
کتابفروشی
Buchhandlung (die)
داروخانه
Apotheke (die)
پارک
Park (der)
رستوران
Restaurant (das)
سینما
Kino (das)
بار
Bar (die)
بانک
Bank (die)
بیمارستان
Krankenhaus (das)
کلیسا
Kirche(die)