درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Sehen Sie hin
گوش کنید
Hören Sie zu
مراقب باشید
Passen Sie auf
آتش
Feuer (das)
از اینجا بیرون بروید
Gehen Sie nach draußen
کمک
Hilfe
به من کمک کنید
Helfen Sie mir
عجله
Beeilen Sie sich
ایست
Stopp
پلیس
Polizei (die)
این یک اورژانس است
Es ist ein Notfall