درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 49 هتل: زمان رفتن

واژگان

من باید یک ماشین کرایه کنم
Ich muss ein Auto mieten
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Wo finde ich ein Taxi?
من بالکن را دوست دارم
Der Balkon gefällt mir
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Ich brauche einen Hausdiener
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Können Sie mir ein Taxi rufen?
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Ich bin bereit, abzureisen
من از اقامتم لذت بردم
Ich habe meinen Aufenthalt genossen
این هتل زیبا است
Das Hotel ist schön
کارکنان شما یی نظیر هستند
Ihr Personal ist ausgezeichnet
من به شما توصیه خواهم کرد
Ich werde Sie weiterempfehlen
ممنون از شما برای همه چیز
Vielen Dank für alles