درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 48 هتل: رزرو اتاق در هتل

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Können Sie ein preiswertes Hotel empfehlen?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Wie viel kostet es pro Nacht?
من برای سه هفته اقامت می کنم
Ich bleibe drei Wochen
هزینه هر هفته چقدر است؟
Wie viel kostet es pro Woche?
آیا اتاق در دسترس است؟
Haben Sie ein Zimmer frei?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Haben Sie ein Schwimmbad?
استخر کجاست؟
Wo ist das Schwimmbad?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Kann ich mir das Zimmer ansehen?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Haben Sie etwas preiswerteres?
آیا رستوران دارید؟
Haben Sie ein Restaurant?