فارسی آلمانی درس 47 واژگان

آلمانی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wo ist der Aufzug?
آسانسور کجاست؟
Ich muss mit dem Manager reden
من باید با مدیر صحبت کنم
Die Dusche funktioniert nicht
دوش کار نمی کند
Das Zimmer hat keine Decken
این اتاق هیچ پتو ندارد
Können Sie mir ein anderes Kissen bringen?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Unser Zimmer wurde nicht gereinigt
اتاق ما تمیز نشده است
Wir brauchen Handtücher für den Pool
ما به حوله استخر نیاز داریم
Wir haben kein heißes Wasser
هیچ آب گرم وجود دارد
Das Zimmer gefällt mir nicht
من این اتاق را دوست ندارم
Wir brauchen ein Zimmer mit Klimaanlage
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Ich habe keine Reservierung
من رزرو ندارم