فارسی آلمانی درس 45 واژگان

آلمانی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Willkommen
خوش آمدید
Hier ist mein Reisepass
این گذرنامه من است
Haben Sie etwas zu verzollen?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Ja, ich habe etwas zu verzollen
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Nein, ich habe nichts zu verzollen
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Ich bin auf Geschäftsreise
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Ich bin auf Urlaubsreise
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Ich bin für eine Woche hier
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Ich wohne im Marriott-Hotel
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Wo kann ich mein Gepäck abholen?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Wo ist der Zoll?
گمرک کجاست؟
Können Sie mir bitte mit meinem Gepäck helfen?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Können Sie mir Ihren Gepäckschein zeigen?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟