درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 41 سفر: در هواپیما

واژگان

محفظه توشه
Gepäckfach (das)
سینی
Klapptisch (der)
راهرو
Gang (der)
ردیف
Reihe (die)
صندلی
Sitzplatz (der)
بالش
Kissen (das)
هدفون و هدست
Kopfhörer (der)
کمربند ایمنی
Sicherheitsgurt (der)
ارتفاع
Höhe (die)
خروج اضطراری
Notausgang (der)
جلیقه نجات
Schwimmweste (die)
بال
Tragfläche (die)
دم
Heck (das)