درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
Mund (der)
دندانها
Zähne (die)
زبان
Zunge (die)
لب ها
Lippen (die)
فک
Kiefer (der)
چانه
Kinn (das)
گردن
Nacken (der)
گلو
Hals (der)