درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Groß
کوچک
Klein
بلند
Groß
کوتاه
Klein
جوان
Jung
پیر
Alt
لاغر
Dünn
چاق
Dick
بالا
Hoch
پایین
Runter
سوال
Frage (die)
پاسخ
Antwort (die)