فارسی آلمانی درس 29 واژگان

آلمانی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Wie ist das Wetter?
آب و هوا چگونه است؟
Es ist heiß
هوا گرم است
Es ist kalt
هوا سرد است
Es ist sonnig
هوا آفتابی است
Es ist bewölkt
هوا ابری است
Es ist schwül
هوا مرطوب است
Es regnet
باران می بارد
Es schneit
برف می بارد
Es ist windig
باد می وزد
Es ist schlecht
نامطبوع است
Wie viel Grad ist es?
درجه حرارت چند است؟
Jahreszeiten (die)
فصول
Winter (der)
زمستان
Sommer (der)
تابستان
Frühling (der)
بهار
Herbst (der)
پاییز