درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
Wie ist das Wetter?
هوا گرم است
Es ist heiß
هوا سرد است
Es ist kalt
هوا آفتابی است
Es ist sonnig
هوا ابری است
Es ist bewölkt
هوا مرطوب است
Es ist schwül
باران می بارد
Es regnet
برف می بارد
Es schneit
باد می وزد
Es ist windig
نامطبوع است
Es ist schlecht
درجه حرارت چند است؟
Wie viel Grad ist es?
فصول
Jahreszeiten (die)
زمستان
Winter (der)
تابستان
Sommer (der)
بهار
Frühling (der)
پاییز
Herbst (der)