درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
Die Monate des Jahres
ژانویه
Januar
فوریه
Februar
مارس
März
آوریل
April
مه
Mai
ژوئن
Juni
جولای
Juli
اوت
August
سپتامبر
September
اکتبر
Oktober
نوامبر
November
دسامبر
Dezember