درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

روزهای هفته
Die Wochentage
دوشنبه
Montag (der)
سه شنبه
Dienstag (der)
چهارشنبه
Mittwoch (der)
پنج شنبه
Donnerstag (der)
جمعه
Freitag (der)
شنبه
Samstag (der)
یکشنبه
Sonntag (der)
دیروز
Gestern
امروز
Heute
فردا
Morgen