فارسی آلمانی درس 20 واژگان

آلمانی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Menschen (die)
مردم
Mutter (die)
مادر
Vater (der)
پدر
Bruder (der)
برادر
Schwester (die)
خواهر
Sohn (der)
پسر
Tochter (die)
دختر
Neffe (der)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Nichte (die)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Opa (der)
پدر بزرگ
Oma (die)
مادر بزرگ