درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Geradeaus
پشت سر
Hinten
در مقابل
Nach vorne
در داخل
Drinnen
خارج از
Draußen
اینجا
Hier
آنجا
Da
در امتداد دیوار
An der Wand
نزدیک
Nah
در اطراف گوشه
Um die Ecke
دور
Weit
بر میز
Am Schreibtisch
در خط
In der Schlange
طبقه پایین
Unten
طبقه بالا
Oben
پایین سالن
Den Gang entlang