درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 1 شروع: سلام

واژگان

سلام
Hallo
صبح به خیر
Guten Morgen
عصر به خیر
Guten Tag
عصر به خیر
Guten Abend
شب به خیر
Gute Nacht
حال شما چطور است؟
Wie geht es Ihnen?
خوب، ممنون از شما
Gut, danke
و شما؟
Und Ihnen?
خوش آمدید
Willkommen
روز زیبایی است
Es ist ein schöner Tag
روز خوبی داشته باشید
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
خداحافظ
Auf Wiedersehen
بعداً می بینمت
Bis später
شما را فردا می بینم
Bis morgen
ببخشید
Entschuldigung
میتوانم به شما کمک کنم؟
Kann ich Ihnen helfen?