فارسی آلمانی درس 1 واژگان

آلمانی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Hallo
سلام
Guten Morgen
صبح به خیر
Guten Tag
عصر به خیر
Guten Abend
عصر به خیر
Gute Nacht
شب به خیر
Wie geht es Ihnen?
حال شما چطور است؟
Gut, danke
خوب، ممنون از شما
Und Ihnen?
و شما؟
Willkommen
خوش آمدید
Es ist ein schöner Tag
روز زیبایی است
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
روز خوبی داشته باشید
Auf Wiedersehen
خداحافظ
Bis später
بعداً می بینمت
Bis morgen
شما را فردا می بینم
Entschuldigung
ببخشید
Kann ich Ihnen helfen?
میتوانم به شما کمک کنم؟