درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Gastenboek
سبد خرید
Winkelwagen
گروه خبری
Nieuwsgroep
اشتراک در
Abonneren
پیام های خروجی
Uitgaande berichten
پست الکترونیکی رمز دار
Gecodeerde e-mail
پیامهای ارسال شده
Verzonden berichten
پیامهای حذف شده
Verwijderde berichten
صندوق وارده
Postvak in
صندوق خارجه
Postvak uit