درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 108 کامپیوتر: شرایط ایمیل

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
Woorden inpakken
فضای مجازی
Cyberspace
آدرس پست الکترونیکی
E-mail adres
کتاب آدرس
Adresboek
گیرنده
Ontvanger
هرزنامه (اسپم)
Spam
پاسخ به همه
Beantwoorden aan allen
فایل های پیوست شده
Bijgevoegde documenten
ضمیمه کردن
Bijvoegen
سرفصل پیام
Berichtkoppen
موضوع
Onderwerp