درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 105 اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

واژگان

پشت
Terug
جلو
Verder
ذخیره
Bewaren
گشت و گذار (وب)
Surfen
دانلود
Download
اجرا (اجرا)
Uitvoeren
کلیک کنید
Klik
کشیدن
Verslepen
بیاندازید
Laten vallen
به روز شده
Bijgewerkt
به روز
Update
منوی کشویی
Keuze menu
ایست
Stop