فارسی هلندی درس 104 واژگان

هلندی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Homepagina
صفحه خانگی
Upload
بارگذاری
Kiezen
انتخاب کنید
Map
پوشه
Taakbalk
نوار ابزار
Ga terug
بازگشت
Leeswijzer
نشان کردن
Apestaartje
(@)
Schuine streep
اسلش (/)
Dubbele punt
دونقطه (:)

بیشتر هلندی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف