فارسی هلندی درس 103 واژگان

هلندی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Internet
اینترنت
Link
پیوند
Hyperlink
لینک
Internet provider
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Netwerk
شبکه
Website
وب سایت
Webpagina
صفحه اینترنتی
Webpagina adres
آدرس صفحه وب (URL)
Beveiligde website
وب سایت امن
Zoekprogramma
مرورگر
Zoekmachine
موتور جستجو
Beveiligde server
سرور امن