درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet
پیوند
Link
لینک
Hyperlink
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Internet provider
شبکه
Netwerk
وب سایت
Website
صفحه اینترنتی
Webpagina
آدرس صفحه وب (URL)
Webpagina adres
وب سایت امن
Beveiligde website
مرورگر
Zoekprogramma
موتور جستجو
Zoekmachine
سرور امن
Beveiligde server