درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
Heeft u een werkvergunning?
من اجازه کاردارم
Ik heb een werkvergunning
من اجازه کار ندارم
Ik heb geen werkvergunning
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Wanneer kun je beginnen?
من ساعتی ده دلار می پردازم
Ik betaal tien dollar per uur
من هفتگی به شما می پردازم
Ik betaal je wekelijks
ماهانه
Per maand
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Je moet om acht uur aanwezig zijn
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Werk eindigt om half vijf
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Je hebt zaterdag en zondag vrij
شما اونیفورم می پوشید
Je zal een uniform dragen
اینطوری انجام دهید
Zo doe je dat