درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Ik zoek een baan
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Mag ik jouw CV zien?
بفرمایید این رزومه من است
Hier is mijn CV
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen?
در اینجا فهرست معرف های من است
Hier is een lijst met referenties
چقدر تجربه دارید؟
Hoeveel ervaring heb je?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Hoe lang werk je al in deze sector?
3 سال
Drie jaar
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Ik ben van de middelbare school afgestudeert
من فارغ التحصیل کالج هستم
Ik ben van de universiteit afgestudeert
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Ik zoek een deeltijd baan
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Ik wil graag een volledige werkweek werken
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Biedt u ziekenkostenverzekering aan?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Ja, na zes maanden hier werken