درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Tafel
سبد کاغذ باطله
Prullenbak
صندلی
Stoel
بلند گو
Luidspreker
پرچم
Vlag
آیا این میز او است؟
Is het bij zijn bureau?
پیام
Bericht
لامپ
Lamp
نور
Licht