درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Ik zoek een nietmachine
با پونز محکم کردن
Punaise
مداد
Potlood
کتاب
Boek
کاغذ
Papier
دفتر یادداشت
Notitieblok
اسلاید
Dia’s
تقویم
Kalender
نوار
Plakband
من باید یک نقشه پیدا کنم
Ik heb een kaart nodig