درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Waar is de schaar?
مداد تراش
Potlood slijper
گیره کاغذ
Paperclip
من نیاز به یک قلم دارم
Ik heb een pen nodig
زیردستی برای نوشتن
Schrijfblok
خط کش
Liniaal
پاکت
Envelop
تمبر
Postzegel
چسب
Lijm
پاک کن
Gum