فارسی هلندی درس 97 واژگان

هلندی :: درس 97. دفتر مرکزی: تجهیزات

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Fax
دستگاه فکس
Kopieer apparaat
دستگاه فتوکپی
Telefoon
تلفن
Projector
پروژکتور
Computer
کامپیوتر
Scherm
پرده
Werkt de printer?
آیا چاپگر کار می کند؟
Diskette
دیسک
Rekenmachine
ماشین حساب