درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Fax
دستگاه فتوکپی
Kopieer apparaat
تلفن
Telefoon
پروژکتور
Projector
کامپیوتر
Computer
پرده
Scherm
آیا چاپگر کار می کند؟
Werkt de printer?
دیسک
Diskette
ماشین حساب
Rekenmachine