فارسی هلندی درس 96 واژگان

هلندی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Neem twee pillen per dag
دو قرص در روز
Ben jij de zuster?
آیا شما پرستار هستید؟
Is het ernstig?
آیا جدی است؟
Ik weet niet wat ik heb
من نمی دانم بیماری من چیست
Ik ben mijn bril verloren
من عینکم را گم کرده ام
Kun je ze direct vervangen?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Heb ik een recept nodig?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Is er een apotheek dichtbij?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Ik heb iets nodig voor verkoudheid
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Dank je voor je hulp
با تشکر از شما برای کمک شما
Hoeveel ben ik je schuldig?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟