فارسی هلندی درس 95 واژگان

هلندی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Heb je krukken?
آیا عصا دارید؟
Verstuikt
پیچ خوردن
Je hebt een bot gebroken
استخوان شما شکسته است
Ik heb medicijnen nodig voor de pijn
من نیازبه مسکن دارم
Ik heb geen hoge bloeddruk
من فشار خون بالا ندارم
Ik ben zwanger
من باردار هستم
Ik heb uitslag
من کهیر زدم
De snee is geïnfecteerd
محل بریدگی عفونت کرده است
Kijk naar de kneuzing
به این کبودی نگاه کنید
Griep
آنفولانزا
Ik ben verkouden
من سرما خورده ام
Ik heb rillingen
من لرزدارم
Waar doet het pijn?
کجا درد می کند؟
Overal
در همه جا
Hoe lang voel je je al zo?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Ik voel me al drie dagen zo
من 3 روز است که این احساس را دارم
Neem je medicijnen?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Ja, voor mijn hart
بله، برای قلبم