فارسی هلندی درس 94 واژگان

هلندی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Heb je koorts?
آیا شما تب دارید؟
Ja, ik heb koorts
بله، من تب دارم
Ik heb sinds gisteren koorts
من از دیروز تا به حال تب دارم
Kun je alsjeblieft een dokter bellen?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Wanneer komt de dokter?
چه موقع دکتر می آید؟
Mijn voet doet pijn
پای من درد می کند
Ik ben gevallen
من افتادم
Ik heb een ongeluk gehad
من تصادف کردم
Ik denk dat ik het gebroken heb
فکر می کنم آن را شکستم
Bed rust
استراحت در رختخواب
Verwarmingskussen
پد گرمایی
Ijskompres
بسته یخ
Slingerverband
زنجیر
Je hebt gips nodig
شما باید گچ بگیرید