درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Ik moet een dokter zien
آیا دکتر در دفتر است؟
Is de docter aanwezig?
من حالم خوب نیست
Ik voel me niet goed
من مریض هستم
Ik ben ziek
من دل درد دارم
Ik heb buikpijn
من سر درد دارم
Ik heb hoofdpijn
من باید دراز بکشم
Ik moet gaan liggen
گلویم درد می کند
Mijn keel doet pijn
حالت تهوع دارم
Ik ben misselijk
من حساسیت دارم
Ik heb een allergie
من اسهال دارم
Ik heb diarre
من سرگیجه دارم
Ik ben duizelig
من میگرن دارم
Ik heb een migraine