درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
Ik hou niet van insecten
زنبور
Bij
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Zijn er altijd zoveel vliegen?
چه نوع از عنکبوت؟
Wat voor soort spin?
کرم
Worm
پروانه
Vlinder
پینه دوز
Lieveheersbeestje
مورچه
Mier
هزارپا
Rups
سوسک ها کثیف هستند
Kakkerlakken zijn vies
این مواد دافع حشرات است
Dit is een insectenafweermiddel