فارسی هلندی درس 91 واژگان

هلندی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik hou niet van insecten
من حشرات را دوست ندارم
Bij
زنبور
Zijn er altijd zoveel vliegen?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Wat voor soort spin?
چه نوع از عنکبوت؟
Worm
کرم
Vlinder
پروانه
Lieveheersbeestje
پینه دوز
Mier
مورچه
Rups
هزارپا
Kakkerlakken zijn vies
سوسک ها کثیف هستند
Dit is een insectenafweermiddel
این مواد دافع حشرات است