فارسی هلندی درس 90 واژگان

هلندی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Er zijn hier veel kikkers
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Zijn dat geiten?
آیا آنها بز هستند؟
Eend
اردک
Can de pappegaai praten?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Schildpad
لاک پشت
Aap
میمون
Is de slang giftig?
آیا مار سمی است؟
Koe
گاو
Hagedis
مارمولک
Muis
موش
Krokodil
تمساح