درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من می خواهم به پیاده روی بروم
Ik ga even een stuk lopen
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Ik hoef geen tv te kijken
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Ik hoef de film niet te zien
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Ik moet de computer gebruiken
من باید از خیابان عبور کنم
Ik moet oversteken
من باید پول صرف کنم
Ik moet geld uitgeven
من باید این را پست کنم
Ik moet het per post sturen
من باید در صف بایستم
Ik moet in de rij staan
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
Ik hoef geen geld te storten bij de bank