درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
Ik hou van fotos maken
من گیتار زدن را دوست دارم
Ik hou van gitaar spelen
من گره زدن را دوست ندارم
Ik hou niet van breien
من نقاشی را دوست ندارم
Ik hou niet van schilderen
من مطالعه را دوست دارم
Ik hou van lezen
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Ik hou niet van modelvliegtuigen bouwen
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Ik hou van muziek luisteren
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Ik hou van postzegels verzamelen
من دوست ندارم آواز بخوانم
Ik hou niet van zingen
من ترسیم را دوست دارم
Ik hou van tekenen