درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Ik wil zonnebaden
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Ik wil waterskiën
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Ik wil niet gaan vissen
من نمی خواهم به شنا بروم
Ik wil niet gaan zwemmen
من می خواهم به پارک بروم
Ik wil naar het park
من می خواهم به دریاچه بروم
Ik wil naar het meer
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Ik wil niet kamperen
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Ik wil niet zeilen
من می خواهم به قایقرانی بروم
Ik wil met de boot varen
من می خواهم اسکی کنم
Ik wil skiën
من می خواهم به سفر بروم
Ik wil reizen