فارسی هلندی درس 85 واژگان

هلندی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik wil zonnebaden
من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Ik wil waterskiën
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Ik wil niet gaan vissen
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Ik wil niet gaan zwemmen
من نمی خواهم به شنا بروم
Ik wil naar het park
من می خواهم به پارک بروم
Ik wil naar het meer
من می خواهم به دریاچه بروم
Ik wil niet kamperen
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Ik wil niet zeilen
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Ik wil met de boot varen
من می خواهم به قایقرانی بروم
Ik wil skiën
من می خواهم اسکی کنم
Ik wil reizen
من می خواهم به سفر بروم