درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
Vis
حلزون صدف دار
Schelpdier
بم
Zeebaars
ماهی آزاد
Zalm
خرچنگ دریایی
Kreeft
خرچنگ
Krab
صدف دو کپه ای
Mossel
صدف
Oester
ماهی کاد
Kabeljauw
گوشت صدف
Clam
میگو
Garnaal
ماهی تن
Tonijn
ماهی قزل آلا
Forel
تنها
Zeetong
کوسه ماهی
Haai