فارسی هلندی درس 77 واژگان

هلندی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Vis
ماهی
Schelpdier
حلزون صدف دار
Zeebaars
بم
Zalm
ماهی آزاد
Kreeft
خرچنگ دریایی
Krab
خرچنگ
Mossel
صدف دو کپه ای
Oester
صدف
Kabeljauw
ماهی کاد
Clam
گوشت صدف
Garnaal
میگو
Tonijn
ماهی تن
Forel
ماهی قزل آلا
Zeetong
تنها
Haai
کوسه ماهی